вільний газ

вільний газ
свободный газ - free gas - *freies Gas – газові компоненти, в яких частинки газу (молекули, атоми) рухаються вільно, рівномірно заповнюючи за відсутності зовнішніх сил увесь наданий їм об’єм у пористих та тріщинуватих гірських породах, у повітряній атмосфері Землі. В.г. може знаходитися над нафтою в нафтовому пласті або в будь-якому резервуарі над рідиною (водою, нафтою і т.п.) в рівновазі з тим же газом у розчиненому стані. В.г. може виділятися із вугільних пластів у шахтах і створювати небезпеку в разі недотримання правил техніки безпеки. В.г. може переходити у зв’язаний (сорбований) стан і навпаки, він може виділятися у вигляді струменів із природних виходів на поверхню Землі, викидатись під великим тиском із жерла вулкана під час виверження тощо.
За умовами знаходження в природі розрізняють В.г. атмосфери та В.г. літосфери; за формами прояву – газогенний, газоакумулятивний (газове скупчення), циркуляційний (повітряний), змішаний; за хімічним складом: вуглеводневий, вуглекислотний, азотний, сірководневий, гелієвий тощо. Кожний з цих типів зустрічається в природі як у чистому вигляді, так і в різних сумішах. Великі скупчення В.г., що мають промислову цінність, утворюються в літосфері. За хімічним складом В.г. літосфери – суміш вуглеводнів від СН4 до С5Н12, азоту (N2), вуглекислого газу (СО2), сірководню (Н2S), водню (Н2), гелію (Не), оксиду вуглецю (СО), аргону (Аr), пари ртуті (Нg) тощо. В.г. вуглеводневого типу, в якому переважає метан при порівняно невисокому вмісті (0,1%) важких вуглеводнів, відносяться до сухих, пісних газів. При вмісті гомологів метану від 1 до 5% В.г. називається напівсухим. В.г., що характеризується підвищеним вмістом гомологів метану (25% та більше), відносять до жирних газів. Чим вищі тиск і температура, тим більша кількість вуглеводнів міститься у В.г. Під час розробки покладів В.г. можливе виділення (випадання) рідких вуглеводнів (конденсату) в пласті.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "вільний газ" в других словарях:

  • розподільний — а, е. Який служить для розподілу, пов язаний з розподілом чого небудь. Розподільний механізм. •• Розподі/льна мере/жа (сі/тка) сукупність споруд, труб або дротів для розподілення рідин, газів чи електричної енергії між споживачами. Розподі/льний… …   Український тлумачний словник

  • газогідратне родовище — газогидратное месторождение gas hydrate field *Erdgashydratlagerstätte, Erdgashydratfeld – сукупність покладів вуглеводневих газів, які перебувають частково або повністю в гідратному стані. На материках нижче Г.р. можуть знаходитися нафтові або… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • гази природні — газы природные natural gases *Erdgase, Naturgase – гази, що утворюються в результаті природних процесів. Розрізняють Г.п.: 1) атмосферні; 2) земної поверхні; 3) осадової товщі; 4) метаморфічних порід; 5) вивержених порід. Г.п. – це сукупність… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • веселильний — •• Весели/льний газ оксид динітрогену: безбарвний зі слабким приємним запахом газ, який при вдиханні вкупі з киснем спричинює сп яніння і наркоз …   Український тлумачний словник

  • світильний — а, е. Який використовується для освітлення. •• Світи/льний газ суміш горючих газів, яку раніше використовували для освітлення, а зараз – як паливо в побуті й техніці …   Український тлумачний словник

  • газонафтовий поклад — газонефтяная залежь gas oil field Erdölgaslager одиничне скупчення в надрах газу та нафти. Вільний газ займає верхню частину пастки, а нафта нижню, об’єм нафти менший від об’єму газової шапки. Нафта займає нижню частину пастки у вигляді облямівки …   Гірничий енциклопедичний словник

  • ефект фонтанний — фонтанный эффект spout effect *Fontäneeffekt – ефект газліфтний, коли вільний газ виділяється із нафти, яка припливає із нафтового пласта у свердловину …   Гірничий енциклопедичний словник

  • газовий конденсат — газовый конденсат gas condensate *Gaskondensat, Erdgasflüssigkeit суміш рідких вуглеводнів (С5Н12 і вищі), що виділяються із природних газів при експлуатації газоконденсатних родовищ. Концентрація Г.к. в пластових газах коливається від 5 10 до… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • газохімічний комплекс — газохимический комплекс gas and chemical complex *gaschemischer Komplex – підприємство по видобуванню і глибокій переробці багатокомпонентного природного горючого газу. Створюється на базі одного або групи родовищ природного газу. Г.к. охоплює… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • кисень — кислород oxygen Sauerstoff хімічний елемент, символ О, ат. н. 8; ат. м. 15,9994. Газ без запаху і смаку. Утворює сполуки з усіма елементами, крім гелію, аргону та неону. При 90,18 К конденсується в блідо голубу рідину, при 54,36 К твердне.… …   Гірничий енциклопедичний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»